Emnet “Lær om sanser” brukes både i barnehager og skoler. Emnet er en viktig del av å lære å kjenne seg selv og sin egen kropp. Dette er de fem sansene: Lukt, føle, smake, se og høre, som alle kan utforskes og stimuleres på forskjellige måter. I oppgavehefte under skal ditt barn bli kjent med sine sanser gjennom bilder. Barnet ditt skal vurdere bilder av bestemte ting og hvordan tingene kan oppfattes gjennom lyd, følelse, smak eller lukt.


Målgruppe: Fra 4 år.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.