Læringssirkler

Kutt ut og legg i en nøkkelring.

Skrive ut nedenfor - trykk på bildet!

Tekstanalyse 2

Litterære perioder 2

Tekstanalyse 1

Statistikk

Litterære perioder 1

Skrivehjelp

Prosent

Areal, omkrets og volum

Funksjoner

Lineær

Brøk

Geometri

Prosent, brøk og desimal

Les og regn ut matematikkoppgaven

Tegn og måleenheter

Dividere

Matematikk

Les tekster

Matematikkspråk

Gange

Tilbakemelding

Kombinatorikk og sannsynlighet

Sjanger

Minus

Ordklasser betegnelser

Ordklasser

Telle 0-19

Del ord

Setningsledd

Pluss

10´er venner

Transport

Tall

Dyr

Matvarer

Kroppen

Klær

Forholdsord

Bokstaver

Humør

Uke

År

Rim

Kvelderutiner

Motsetning

Grønntsaker

Morgenrutiner

Frukt

Natur

Hygiejne

Kroppsspråk

Leseforståelse

Former og figurer

7 sanser

Lyttetrening

Været

Sjanger

Humør

Læs fagtekster

Tid

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.