Denne plakaten er fin å ha hengende hjemme, i barnehagen eller i klasserommet. 

Det kan være vanskelig for et barn å navigere i det å være en god venn. Det er mange ting å forholde seg til som barn, det være seg lærere, klassekamerater og ny kunnskap. Det er ikke en selvfølge å vite hvordan man er en god venn, og det kommer ikke av seg selv. Derfor er det en god ide å sette ord på det som foregår rundt barnet.

Plakaten “En god venn” åpner opp for at ditt barn kan samtale om hva det vil si å være en god venn. Plakaten har mange illustrative fremstillinger og eksempler på hva man kan si og gjøre for å være en god venn.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.